GOLVLYFT

Sviktande industrigolv?

När golv sviktar, lutar eller är ojämna beror det ofta på sättning under byggnaden. Ifall betonggolvet klarat sig ifrån sättningskador, kan det räcka med att jämna ut med ett flytspackel. Men om det däremot finns en sättning undertill, kan det vara förödande att belasta golvet med mer vikt.

När vi utför en golvutjämning undersöker vi först betonggolvets belastningskapacitet. Sjunker fortfarande marken fortfarande eller har sättningen stannat av? Efter att belastningskapaciteten säkerställts; lyfter vi industrigolvet genom att borra 12 mm hål och injektera geopolymer. Borrningsarbetet sker kontrollerat med hjälp av vårt koordinatorsystem, och geopolymerna hårdnar nästan omedelbart. Bara 15 minuter efter att golvet lyfts, kan en lastad truck köra över området.

golvlyftarna lyfter golv med sättningar
En bild på en anställd som grundstabilierar en husgrund

Lyfta hus med geopolymer

Det är vanligt att hus sjunker med åren. På liknande sätt som på industrier, eroderar jord under vilket lämnar hålrum undertill. Med tiden börjar husets bärighet brista till en grad där marken inte längre orkar bära upp fastigheten. Golvet sviktar, husfasaden spricker och fastighetsvärdet rasar. För en husägare, kan det bli kostsamt i längden.

Många har uppfattningen om att det är dyrt och tidskrävande att lyfta hus. Men med den moderna geotekniken som finns, har det blivit både billigare och snabbare än någonsin. Istället för mekanisk domkraft, lyfter vi hus med markinjektering av revolutionerande geopolymer.

Innovativ geoteknik

En geopolymer är ett oorganiskt material, som kan manipuleras till att klara av hög viktbelastning under hårda väderförhållande. Materialet är beprövat i flera av länder, under hårda väderförhållande; det är lika hållbart på väglag i Australien, som i Kanada. Geopolymer hålls flytande tills injektering i marken. Därpå stelnar och expanderar materialet, så att jorden konsolideras och byggnaden lyfts. Vi har lyft golv upp till en halv meters höjd.

Geopolymer sönderdelas inte och läcker inte ut miljöfarliga ämnen. Det gör materialet idealiskt för användning runtomkring vattenmiljö.

en anställd lyfter ett golv med geopolym
En bild på en anställd som grundstabiliserar en sättningsskada i en husgrund

Golvlyft klart på en dag!

Golvlyftarna har mer än 30-års erfarenhet i branschen. Vi är vana att jobba runt klockan och skräddarsyr våra tjänster helt utifrån dina behov. Vanligtvis brukar golvlyftet vara klart på en dag. Skulle vi behöva mer, planeras arbetet så att lyftet sker så störningsfritt som möjligt.

Mer om våra tjänster för golvlyft