MARKSTABILISERING

Markstabilisering, en jordgrund som håller

Har du golv, betongplattor eller andra fundament som sviktar under last? Då är du i behov av ett golvlyft. Men innan golvet lyfts måste man säkerställa att underliggande jord inte eroderar igen. Ingen vill lyfta ett golv, bara för att se det sjunka igen. Vi erbjuder därför markstabilisering i alla våra tjänster. Markstabilisering kan ske upp till 4 meters djup. Även om markstabiliseringen över 3 meter är mer problematiskt och kräver ett mer detaljerat utförande.

Under markstabilisering så injekterar vi vårt material djupt i ner marken och använder konstruktionen ovan som motvikt. När maktförhållandet mellan underjord/ovan mark stabiliserats – är markstabiliseringen utförd.