SÄTTNINGSSKADOR

Sjunkande golv?

När golv sviktar, lutar eller är ojämna beror det ofta på en sättningsskada under fastigheten. Sättningskador sker när markytans sjunker och underliggande kompression bildas. Mindre jordpartiklar sjunker vilket lämnar mellanrum till större partiklar. Vanligen orsakas sättningsskador av ökad belastning på jordlagret. Antingen av byggnader, markuppfyllning, eller av en sänkt grundvattenyta.

Har ditt golv börjat sjunka? Eller har det börjat bildas sprickor i väggar? Då har din fastighet med störst sannolikhet fått en sättningskada

En bild på en ojämn mark i beov av golvutjämning
golvlyftarna lyfter golv med sättningar

Stabilt industrigolv,
stabila maskiner

På våra industrigolv används tunga maskiner som dagligen utsätter golvet för påfrestande vibrationer. Framförallt av maskiner som genererar någon form av tryck, så som exempelvis en stansmaskin. Golvsättningar släpper och marken börjar vika sig. När marken viker sig kan det hända att golvet blir ojämnt. Detta kan få väggar att spricka, fönster att kärvas och tunga maskiner att belastningsskadas i förtid.

Golvlyftarna har en beprövad golvstabiliseringsmetod som ser till att tunga maskiner står stadigt utan att bila ut golvet. Vi stabiliserar marken under industrigolv genom att borra och injektera slitstarka geopolymer.

Reparera med geopolymer

En geopolymer är ett oorganiskt material, som kan manipuleras till att klara av hög viktbelastning under hårda väderförhållande. Materialet är beprövat i flera av länder, under hårda väderförhållande; det är lika hållbart på väglag i Australien, som i Kanada. Geopolymer hålls flytande tills injektering i marken. Därpå stelnar och expanderar materialet, så att jorden konsolideras och sättningsskadan fylls. 90% av hållfasthet uppnås bara efter en kvart. Resten stelnar dagen därpå.

Geopolymer sönderdelas inte och läcker inte ut miljöfarliga ämnen. Det gör materialet idealiskt för användning runtomkring vattenmiljö.

en anställd lyfter ett golv med geopolym
En bild på en anställd som grundstabiliserar en sättningsskada i en husgrund

Störningsfri förstärkning

Golvlyftarna har mer än 30-års erfarenhet i branschen. Vi har sett till att hus och tunga industrimaskiner står stadigt. Misstänker du att fastigheten har en sättningsskada?

Boka en kostnadsfri besiktning
idag!

Hela processen; från besiktning till reparation – sker utan produktionsstopp – så störningsfritt som möjligt, så att din verksamhet kan fortsätta som vanligt.