GRUNDFÖRSTÄRKNING

Grundförstärk din största investering

När ett hus drabbas av sättningsskador, såsom spruckna väggar eller kärvande fönster beror det i många fall på att underliggande jord eroderar. Detta lämnar hålrum under fastighetens grundkonstruktion. Bärigheten börjar brista och marken orkar inte längre bära upp fastigheten. Lider ditt hus möjligen av bristande bärighet? Då är du i behov av en grundförstärkning.

Vid grundförstärkning av hus eller andra fastigheter injekterar Golvlyftarna marken med expanderande geopolymer. Geopolymeren injekteras under högt tryck i marken och expanderar därefter vilket fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jorden. Grundförstärkningen innebär att fastigheten varken behöver lyftas högt eller belasta med ytterligare vikt på ett redan dåligt markförhållande. Våra tjänster kan utföras oavsett grund.