GRUNDFÖRSTÄRKNING

När en fastighet drabbas av sättningsskador beror det i många fall på att den underliggande jord eroderar eller sjunker undan. Detta lämnar hålrum under fastighetens grundkonstruktion med bristande bärighet som följd. För att hitta möjliga orsaker till detta ber vi er gärna titta in på fliken vanliga frågor.

Vid grundförstärkning av fastigheter eller andra betongkonstruktioner injekterar Golvlyftarna marken med expanderande geopolymer. Geopolymeren injekteras under högt tryck i marken och expanderar därefter vilket fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar. En grundförstärkning innebär minimalt lyft av konstruktionen utan att tillföra nya tyngder på redan dåliga markförhållanden.