GOLVUTJÄMNING

Golvutjämning från grunden

När golv sviktar, lutar eller är ojämna beror det ofta på sättningar under byggnaden. Sättning är markytans sjunkning orsakad av jordlagrets underliggande kompression. Ifall betonggolvet klarat sig från sättning, kan det räcka med att jämna ut med ett flytspackel. Men om golvet däremot har sättning undertill, kan det vara förödande att belasta golvet med mer vikt. Med vår golvutjämning ser du till att golvet lyfts upp kontrollerat utan att belastas med mer vikt.

När vi utför en grundutjämning undersöker vi först sättningen. Sjunker fortfarande marken eller har sättningen stannat av? Om marken fortfarande sjunker genomförs lyftet tillsammans med vår markstabilisering. Markstabilisering säkerställer markytans belastningskapacitet och injekteras djupt ner i för att förstärka bärigheten. Efter att markdjupet stabiliserats, lyfter vi golvet genom att injektera vårt material även på ett mindre djup. Materialet expanderar och golvet lyfts upp till en jämn nivå. Det injekterade materialet blir hårt nästan omedelbart. Bara 15 minuter efter att golvet lyfts, kan en lastbil köra över området.

Med vår metod för golvutjämning får du både markstabilisering och golvutjämning. Två tjänster till priset av en.