VANLIGA FRÅGOR OM SÄTTNINGAR & GOLVLYFT

VAD ÄR EN SÄTTNING?

Sättning, är markytans sjunkning på grund av underliggande jordlagers kompression. Sättning orsakas vanligen av ökad belastning på jorden som exempelvis kan vara orsakad av markuppfyllningar, byggnader eller av en sänkt grundvattenyta. Sättningar kan även ha andra orsaker exempelvis bergbrytning, utvinning av gas och olja, nedbrytning av organiskt material, urlakning eller uttorkning av jordar.

I Sverige är det mycket vanligt med sättningar, sk konsolideringssättningar, i lerområden, i samband med markuppfyllningar och grundvattensänkningar. Sättningarna kan ta lång tid att utbildas efter att lasten påförts, vid mäktiga lerlager hundratals år. Vid belastning tas lasten i vattenmättad lera initialt av porvattnet. Trycket får vattnet att strömma mot dränerande lager och med tiden överförs hela tillskottslasten till lerskelettet.

Sättningar i lera kan även uppstå genom så kallad torrskorpebildning, vilket innebär att lerans översta lager krymper på grund av torkning och frysning och bildar en fastare torrskorpelera.

TECKEN PÅ SÄTTNINGAR!

Dörrar och fönster som kärvar, Självrullande föremål alltifrån bollar till stora truckar. Sprickor i fasad, vattenavrinningen fungerar ej som tänkt. Lita på din magkänsla och dina ögon. Observera att alla sättningar behöver inte åtgärdas. på väldigt gamla hus så tillför det oftast bara till charmen. Men i slutändan är det du som kund som får känna efter om du vill ha sättningen åtgärdad.

TIPS & RÅD

Vill du ha mera tips och råd så ber vi dig kontakta oss så slipper vi avslöja alla våra yrkeshemligheter på hemsidan. En sättning är inte den andra lik så det som funkar för dig kanske inte funkar för nästa person. Det går bra att ställa frågor till oss via e-post eller facebook annars är alltid telefonsamtal trevliga.