GRUNDSTABILISERING

Sjunkande fastighet?

När en fastighet drabbas av sättningsskador beror det i många fall på att den underliggande jorden sjunker undan. Mindre jordpartiklar sjunker och lämnar ett mellanrum till jordlagrets större partiklar. Med tiden komprimeras marken och lämnar ett hålrum under grundkonstruktionen. Hålrummet vid sättningsskador är ett problem som borde stabiliseras omgående, annars kan konsekvenserna bli förödande.

Vid grundstabilisering injekterar Golvlyftarna marken med expanderande geopolymer. Geopolymeren injekteras under högt tryck och expanderar därefter vilket fyller hålrummet, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar. En grundstabilisering innebär minimalt lyft av konstruktionen utan att tillföra nya tyngder på redan dåliga markförhållanden.

Grundstabilisering ingår i alla våra tjänster. Innan vi rätar ut marken, måste vi utföra en grundstabilisering.