KOSTNADSFRI BESIKTNING AV SÄTTNINGAR & GOLVLYFT

Golvlyftarna erbjuder alltid en kostnadsfri besiktning. Går det att göra något av problemet, är det försvarbart kostnadsmässigt och vilken omfattning rör det sig om. Ju tidigare du hör av sig desto mindre har skadan hunnit bli. Visst känns det som om inget hände när vi lyfter ett golv 3 mm men när det blir 20- 50 cm så har sättningarna oftast skadat huset mer. Genom kemi lyfter vi huset och stabiliserar underlaget med en två-komponents polyuretanskum som de injekterar genom borrhål på 12 mm. Skummet är flytande och rinner ut och fyller upp i hålor och blandar sig med underlaget, stelnar och expanderar. Skummet blir lika hårt som betong utan att tillför någon tyngd. 

Vi har alltid dig i fokus och genom att vi kan identifiera olika skador är vi också ett bollplank för dig. Kim. Genom besiktningen hittar vi många olika orsaker. Det kan till exempel vara ett träd som växer för nära huset, läckande avlopp, stuprännor som i rinner rakt ner i grunden etc. Vi har all utrustning som hjälper oss att göra en bra bedömning på om huset går att lyfta och om problemet blir permanent” löst. Lyft bara luren, skicka en mall och gör en förfrågan så tidigt som möjligt, innan det blivit stora sättningar, det kostar inget.